ALLMÄNNA VILLKOR OCH INTEGRITETSPOLICY

Vad innebär detta och varför behöver vi dina uppgifter?

Den här integritetspolicyn beskriver hur Áfram Islandshästförening behandlar dina personuppgifter. Den gäller när du på något sätt lämnar dina personuppgifter till oss. När du blir medlem hos oss accepterar du även föreningens stadgar.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är information som direkt eller indirekt kan identifiera en fysisk levande person- tex namn, adress, telefonnummer och e-postadress.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Styrelsen ansvarar för att behandlingen av dina personuppgifter sker på lagligt och korrekt sätt.

Hur får Áfram Islandshästförening tag på dina personuppgifter?

När du blir medlem hos oss, anmäler dig till något av våra evenemang eller på annat sätt har kontakt med oss och själv lämnar dina uppgifter.

Varför behandlar Áfram Islandshästförening uppgifter om dig?

För att fullgöra våra åtagande gentemot dig som medlem. T ex behöver vi hantera dina personuppgifter i ett medlemsregister för att fullgöra våra plikter gentemot SIF och RF.

När har Áfram Islandshästförening rätt att behandla dina personuppgifter?

Vi har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för att fullgöra vårt åtagande gentemot dig. Vi kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav från andra lagar och förordningar.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter används enbart av behöriga på Áfram Islandshästförening. Vi lämnar inte ut uppgifter om vi inte måste på grund av lagkrav, myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Áfram Islandshästförening sparar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss eller tills dess att du aktivt väljer att ta bort dina uppgifter. Detta gör du genom att skicka ett mejl till ordforande@afram.nu.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Áfram Islandshästförening värnar om din integritet, varför vi ständigt arbetar med att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter.

När sker uppdatering av den här integritetspolicyn?

Uppdateringar av den här integritetspolicyn sker löpande på www.afram.nu.

Den här integritetspolicyn gäller från och med 20221018

SENASTE NYTT
Följ oss på Facebook och Instagram för nyhetsuppdateringar!

FAKTURERINGS/POSTADRESS
Áfram Islandshästförening
c/o Sabina Svärd
Östra Högsvägen 153-0
244 93 Kävlinge

FÖRENINGSINFORMATION
Organisationsnummer: 802540-5591
Bankgiro: 5910-7532
Swish: 123 490 1807

Stort tack till Ida-Fia Sveningsson som sponsrat med logga och hemsida samt fotograf Photohestur för de fina bilderna vi fått låna.

© COPYRIGHT ÁFRAM ISLANDSHÄSTFÖRENING | ALL RIGHTS RESERVED | BRAND & HEMSIDA AV IDA FIA SVENINGSSON